ชื่อเรื่อง : 16 Blocks (2006) 16 บล็อคส์ คู่อึดทะลุเมือง

 
 
 
16 Blocks (2006) 16 บล็อคส์ คู่อึดทะลุเมือง