ชื่อเรื่อง : A Hard Day s Night (1964)

 
 
 
A Hard Day s Night (1964)