ชื่อเรื่อง : Armour of God (1986)

 
 
 
Armour of God (1986)