ชื่อเรื่อง : As Tears Go By (1988)

 
 
 
As Tears Go By (1988)