ชื่อเรื่อง : Barbie in Rock N Royals (2015)

 
 
 
Barbie in Rock N Royals (2015)