ชื่อเรื่อง : The Basketball Diaries (1995)

 
 
 
The Basketball Diaries (1995)