ชื่อเรื่อง : Batteries Not Included (1987)

 
 
 
Batteries Not Included (1987)