ชื่อเรื่อง : Black Rain (1989)

 
 
 
Black Rain (1989)