ชื่อเรื่อง : D2: The Mighty Ducks 2 (1994)

 
 
 
D2: The Mighty Ducks 2 (1994)