ชื่อเรื่อง : Dazed and Confused (1993) ปาร์ตี้เกรียนๆ ของวันเกรียนๆ

 
 
 
Dazed and Confused (1993) ปาร์ตี้เกรียนๆ ของวันเกรียนๆ