ชื่อเรื่อง : Dead Man Walking (1995)

 
 
 
Dead Man Walking (1995)