ชื่อเรื่อง : Dead Silence (2007)

 
 
 
Dead Silence (2007)