ชื่อเรื่อง : Die Hard 3: With a Vengeance (1995)

 
 
 
Die Hard 3: With a Vengeance (1995)