ชื่อเรื่อง : Dr. Giggles (1992)

 
 
 
Dr. Giggles (1992)