ชื่อเรื่อง : Fah talai jone (2000)

 
 
 
Fah talai jone (2000)