ชื่อเรื่อง : Falling Down (1993) เมืองกดดัน ขอบ้าให้หายแค้น

 
 
 
Falling Down (1993) เมืองกดดัน ขอบ้าให้หายแค้น