ชื่อเรื่อง : Geronimo: An American Legend (1993)

 
 
 
Geronimo: An American Legend (1993)