ชื่อเรื่อง : Grave of the Fireflies (1988)

 
 
 
Grave of the Fireflies (1988)