ชื่อเรื่อง : Killer Tattoo (2001)

 
 
 
Killer Tattoo (2001)