ชื่อเรื่อง : Letters From Iwo Jima จดหมายจากอิโวจิมา ยุทธภูมิสู้แค่ตาย (2006)

 
 
 
Letters From Iwo Jima จดหมายจากอิโวจิมา ยุทธภูมิสู้แค่ตาย (2006)