ชื่อเรื่อง : [LOGO] Return of the One-Armed Swordsman 2 (1969)

 
 
 
[LOGO] Return of the One-Armed Swordsman 2 (1969)