ชื่อเรื่อง : Mr. Vampire 5 (1992) ผีกัดอย่ากัดตอบ ภาค 5

 
 
 
Mr. Vampire 5 (1992) ผีกัดอย่ากัดตอบ ภาค 5