ชื่อเรื่อง : Ocean Waves (1993)

 
 
 
Ocean Waves (1993)