ชื่อเรื่อง : Ocean’s Eleven 11 คนเหนือเมฆปล้นลอกคราบเมือง (2001)

 
 
 
Ocean's Eleven 11 คนเหนือเมฆปล้นลอกคราบเมือง (2001)