ชื่อเรื่อง : One Fine Day (1996)

 
 
 
One Fine Day (1996)