ชื่อเรื่อง : Patch Adams (1998)

 
 
 
Patch Adams (1998)