ชื่อเรื่อง : Rescue Dawn (2006)

 
 
 
Rescue Dawn (2006)