ชื่อเรื่อง : Seven Nights in Japan (1977)

 
 
 
Seven Nights in Japan (1977)