ชื่อเรื่อง : Shanghai Grand (1996)

 
 
 
Shanghai Grand (1996)