ชื่อเรื่อง : Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

 
 
 
Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)