ชื่อเรื่อง : Spirited Killer (1994) ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 4

 
 
 
Spirited Killer (1994) ปลุกมันขึ้นมาฆ่า 4