ชื่อเรื่อง : Teeth (2007) กลีบเขมือบ

 
 
 
Teeth (2007) กลีบเขมือบ