ชื่อเรื่อง : The Affair of the Necklace (2001)

 
 
 
The Affair of the Necklace (2001)