ชื่อเรื่อง : The Bullet Vanishes (2012) ดับแผนล่ากระสุนสั่งตาย

 
 
 
The Bullet Vanishes (2012) ดับแผนล่ากระสุนสั่งตาย