ชื่อเรื่อง : The Island of Dr. Moreau (1996)

 
 
 
The Island of Dr. Moreau (1996)