ชื่อเรื่อง : The Jackal (1997)

 
 
 
The Jackal (1997)