ชื่อเรื่อง : The Jacket (2005)

 
 
 
The Jacket (2005)