ชื่อเรื่อง : The Last King Of Scotland เผด็จการแผ่นดินเลือด (2006)

 
 
 
The Last King Of Scotland เผด็จการแผ่นดินเลือด (2006)