ชื่อเรื่อง : The Negotiator คู่เจรจาฟอกนรก (1998)

 
 
 
The Negotiator คู่เจรจาฟอกนรก (1998)