ชื่อเรื่อง : The Patriot (2000) เดอะ แพทริออต ชาติบุรุษ ดับแค้นฝังแผ่นดิน

 
 
 
The Patriot (2000) เดอะ แพทริออต ชาติบุรุษ ดับแค้นฝังแผ่นดิน