ชื่อเรื่อง : Tremors 3: Back to Perfection (2001)

 
 
 
Tremors 3: Back to Perfection (2001)