ชื่อเรื่อง : Universal Soldier: Regeneration (2009) สงครามสมองกลพันธุ์ใหม่

 
 
 
Universal Soldier: Regeneration (2009) สงครามสมองกลพันธุ์ใหม่