ชื่อเรื่อง : Young & Dangerous 3 (1996) กู๋หว่าไจ๋ 3 ใหญ่ครองเมือง

 
 
 
Young & Dangerous 3 (1996) กู๋หว่าไจ๋ 3 ใหญ่ครองเมือง